Over ons

Ruach is een pinkstergemeente gebaseerd op pinksteren: de komst van de Heilige Geest in ons

We willen met elkaar, jong en oud, de Here dienen, elkaar ontmoeten en samen ons geloof beleven. Wij geloven dat Jezus gewild heeft dat iedereen, die Hem wil volgen, zich moet laten dopen, oftewel onderdompelen in water. Verder geloven wij dat iedere gelovige ook de Heilige Geest ontvangen kan.

 

De naam 'Ruach' is Hebreeuws voor 'Geest'

 

Elke maand vieren wij ‘avondmaal’ omdat Jezus dit zo gewild heeft. Wij geloven dat God geen afstandelijke God is, maar een God is die een persoonlijke relatie met een ieder wil hebben.

 

Missie

Pinkstergemeente Ruach is een open en gastvrije gemeente van Jezus Christus, waar we willen omzien naar elkaar. We zijn nieuwsgierig en verlangend om God te aanbidden. We willen voor iedereen een veilige plaats zijn om Jezus' liefde en genade te leren kennen.

 

Visie

Jezus is ware Liefde! Daarom proclameren we de liefde en glorie van God. Door de kracht van de Geest willen we de omgeving laten delen in de rijkdom die God geeft, zodat iedereen in Zijn waardigheid en heelheid mag leven.

 

Jezus is ware Liefde! Daarom proclameren we de liefde en glorie van God

 

Onze diensten

Onze diensten beginnen elke zondagmorgen om 10:00 uur met zingen, lofprijzen en aanbidden waarbij we soms klappen of onze handen omhoog steken. Na het zingen en bidden volgt een overdenking. We luisteren naar het Woord van God - de Bijbel - en naar de boodschap die God ons duidelijk wil maken.

 

 

 

Een gemeente voor jongeren

Tijdens de diensten, maar ook daarbuiten, is er onderwijs en gezelligheid voor de jongere generaties onder ons

 

 

Zendingsdoelen

De onderstaand doelen worden door ons financieel gesteund.