Programma samenkomst 27 september

Hoor ons loflied


Couplet 1
Laat het feest zijn in de huizen
Mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat

Refrein
In de bergen door de dalen
Hoor ons loflied overal
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal

Couplet 2
Laat uw licht zien in het duister
Als wij buigen voor het kruis
Laat uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld in ons huis

Bridge
Halleluja, halleluja
Halleluja, hallelujah

Refrein
 

Opening

 

Laat alles in dit huis zijn tot uw eer

Couplet
Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Refrein
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Bridge
Halleluja, U bent Koning,
Halleluja, Majesteit.
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd.

Refrein
 

Onze Schuilplaats Is God

Couplet 1
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Couplet 2
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Refrein 1
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Couplet 3
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Refrein 1
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Refrein 2
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God

Bridge
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Refrein 1
Refrein 2

 

O Praise the Name

Couplet 1
I cast my mind to Calvary
Where Jesus bled and died for me
I see His wounds His hands His feet
My Saviour on that cursed tree

Couplet 2
His body bound and drenched in tears
They laid Him down in Joseph's tomb
The entrance sealed by heavy stone
Messiah still and all alone

Refrein
O praise the Name of the Lord our God
O praise His Name forevermore
For endless days we will sing Your praise
Oh Lord oh Lord our God

Couplet 3
Then on the third at break of dawn
The Son of heaven rose again
O trampled death where is your sting
The angels roar for Christ the King

Refrein
 

Jezus Overwinnaar

Couplet 1
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

Couplet 2
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen hoogste Heer

Refrein
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam
Jezus overwinnaar

Couplet 3
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven

Couplet 4
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert
Naam boven alle namen hoogste Heer

Refrein

Bridge
Naam boven alle namen…

Refrein

 

Surrounded (Fight My Battles)

It may look like I'm surrounded,
But I'm surrounded by You…
 

This is how I fight my battles…

 

Overdenking

Alex Didden 

 

Hoop en redding

Couplet 1
Hoor ons bidden, hoogste Koning,
Jezus, hoop voor ieder hart.
Zonder U zijn wij verloren,
zonder U voorgoed verdwaald.

Couplet 2
Wees het vuur dat brandt vanbinnen.
Laat ons puur en heilig zijn.
Kom met kracht en kom met redding.
Openbaar uw Koninkrijk.

Refrein
U alleen verzet de bergen.
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.

Couplet 3
Kijk ons aan en wees genadig.
Breng ons uit het donker thuis
bij uw liefdevolle Vader,
door uw woord, dat helder schijnt.

Refrein

Bridge
Wij geloven: God is machtig.
Wij geloven: God is hier.
Koning Jezus, Hij zal komen.
In zijn naam houden wij stand.

Prijs de Koning: God is machtig.
Prijs de Koning: God is hier.
Koning Jezus, Hij zal komen.
In zijn naam houden wij stand.

Refrein

 

Collecte

 

Mijn verlosser leeft

Couplet
Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,
mijn Heer stond op uit het graf.

Refrein
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Couplet

Refrein

Bridge
U draagt mijn lasten en richt mij op
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

Refrein
 

Zegen