Samenkomst

8 november 2020
10:30 tot 12:00

Spreker: Paul Bos
Zangleiding: Priscilla Dregmans
Collecte: Jeugd met een Opdracht
Oudste v. dienst: Priscilla Dregmans

8 november 2020
10:30 tot 12:00
Locatie
Evangelisch centrum Ruach
Noorderstraat 7
Wormerveer
Website

Spreker: Paul Bos
Zangleiding: Priscilla Dregmans
Collecte: Jeugd met een Opdracht
Oudste v. dienst: Priscilla Dregmans

Vanaf 1 november zullen de diensten weer plaatsvinden in ons gebouw, daarnaast zal er natuurlijk ook een livestream beschikbaar zijn.

Voor de diensten in ons gebouw zullen dezelfde regels van kracht zijn zoals die voor de diensten in de tent de laatste weken golden.

De volgende regels gelden voor de diensten in het gebouw: 

  • Maximaal 30 personen in de grote zaal
  • Aanmelding gaat via alleen de website of de app. Registratie aan de deur vervalt dus.
  • Er wordt niet gezongen (alleen door het aanbiddingsteam). 
  • Er is na de dienst geen koffie. 

Verzoek is om na de dienst gedoseerd het gebouw en het terrein te verlaten. Dit zal  door iemand gecoördineerd worden.


Uiteraard gelden de bekende regels volgens het protocol. Met name graag extra aandacht voor de 1.5 meter onderlinge afstand.

Laten we als gemeente Ruach om verstand en wijsheid bidden om zo goed mogelijk met elkaar en de algehele situatie om te gaan.

Gods zegen en bescherming toegewenst!

We kijken er naar uit om elkaar Zondag weer te ontmoeten!

 

 


Locatie
Evangelisch centrum Ruach
Noorderstraat 7
Wormerveer